می دانیم که تبلیغات تاثیر بسیار عمیقی بر ذهن افراد می گذارد و چه بسیار کالاهای باکیفیت که به علت عدم تبلیغات مناسب، هیچگاه به جایگاه واقعی خود در فروش نرسیدند. چنانکه از بزرگی پرسیدند که اگر ۱۰۰ دلار داشته باشی چه کار می کنی؟ گفت: با ۱ دلار آن کاری را راه می اندازم و ۹۹ دلار را صرف تبلیغات آن می کنم. اما حتی اگر همین تبلیغات نیز به درستی انجام نشود تاثیر چندانی را نخواهد داشت. خودتان را در نظر بگیرید که سالانه از کنار چندین هزار تبلیغ تلویزیونی و روزنامه و خیابان چگونه عبور می کنید و در این میان تنهایی آنهایی در ذهن شما می ماند که جنبه هنری و خلاقانه آن نیز رعایت شده باشد و یا جنبه نوستالوژیکی برایتان داشته باشد.

در نوشته های گذشته چندین مطلب در رابطه با تبلیغات و نقش هنر در تبلیغات برای شما عزیزان ارائه کرده بودیم نظیر:

اکنون نیز چندین تبلیغ بسیار زیبا و خلاقانه را با هم می بینیم. باشد که الهام بخش کارهای آینده شما عزیزان باشد.

تبلیغات جالب و خلاقانه (1)
تبلیغات جالب و خلاقانه (2)
تبلیغات جالب و خلاقانه (3)
تبلیغات جالب و خلاقانه (4)
تبلیغات جالب و خلاقانه (5)
تبلیغات جالب و خلاقانه (6)
تبلیغات جالب و خلاقانه (7)
تبلیغات جالب و خلاقانه (8)
تبلیغات جالب و خلاقانه (9)
تبلیغات جالب و خلاقانه (10)
تبلیغات جالب و خلاقانه (11)
تبلیغات جالب و خلاقانه (12)
تبلیغات جالب و خلاقانه (13)