سورئالیسم چیست؟ سری جدید تصاویر سورئال

سوررئالیسم چیست؟ سورئالیسم یعنی بیان احساس یا اندیشه ی ” خالص ” بطوری که هیچ گونه زمینه ی فکری قبلی یا وابستگی ذهنی یا تعقیب و هیچ گونه ملاحظه ی اخلاقی یا قواعد هنری ، ادبی و زیباشناسی ، آن را برانگیخته و متاثر نکرده باشد. اصطلاح سورئالیسم برای اولین بار در سال ۱۹۱۱ م. … ادامه خواندن سورئالیسم چیست؟ سری جدید تصاویر سورئال