شاید باورش سخت باشد اما آنچه در ادامه خواهید دید آثار فوق هنری سه بعدی (۳D) و یا در واقع مجسمه های رزین رنگ آمیزی شده ماهی و دیگر موجودات دریایی اثر هنرمند سنگاپوری Keng Lye است. هیچ موجود زنده ای در کار نیست. در این تکنیک نقاشی های سه بعدی را بر روی لایه ای از رزین انجام می دهند که البته Riusuke Fukahori اول کسی بود که این روش را بکار گرفت.

در گذشته نمونه مشابه ای از تصاویر سه بعدی واقعا خیره کننده با عنوان «تصاویر سه بعدی حیرت آور» را نیز منتشر کردیم (حتما ببینید)

آثار فوق هنری سه بعدی (3D) (1)
آثار فوق هنری سه بعدی (3D) (2)
آثار فوق هنری سه بعدی (3D) (3)
آثار فوق هنری سه بعدی (3D) (4)
آثار فوق هنری سه بعدی (3D) (5)
آثار فوق هنری سه بعدی (3D) (6)
آثار فوق هنری سه بعدی (3D) (7)
آثار فوق هنری سه بعدی (3D) (8)
آثار فوق هنری سه بعدی (3D) (9)
آثار فوق هنری سه بعدی (3D) (10)
آثار فوق هنری سه بعدی (3D) (11)
آثار فوق هنری سه بعدی (3D) (12)
آثار فوق هنری سه بعدی (3D) (13)
آثار فوق هنری سه بعدی (3D) (14)
آثار فوق هنری سه بعدی (3D) (15)
آثار فوق هنری سه بعدی (3D) (16)
آثار فوق هنری سه بعدی (3D) (17)
آثار فوق هنری سه بعدی (3D) (18)لطف مطلب به انتشار آن است، اما به حرمت قلم اندیشه در صورت نسخه برداری از مطالب، منبع ان را نیز ذکر کنید.