فراکتال ها اشکالی هستند که کل شکل را می توان به چندین قسمت مشابه تقسیم نمود. تصاویر فراکتال از تکرار تصویر اشکال ساده بوجود می آیند.

زیبایی اینگونه تصاویر در پیچیدگی بی نهایت آنهاست. نمونه اینگونه کارها را دهه شصتی ها به خوبی یاد دارند. استفاده از شابلون های دایره و یا دیگر اشکال و تکرار بی نهایت آن برای طراحی یک گل یا یک شیء عجیب و غریب از سرگرمی ها دوران تحصیل بود. امروزه با استفاده از نرم افزار های خاص به راحتی می توان تصاویر فراکتال بسیار پیچیده و زیبا خلق کرد.
همچون دیگر اختراعات و هنرهای بشر، فراکتال نیز الهام گرفته از طبیعت است. خوانندگان عزیز سایت WeAre.ir شما را به تماشای هنر خداوند در ایجاد پیچیده ترین تصاویر فراکتال در طبیعت دعوت می کنیم.

تصاویر فراکتال (11)
تصاویر فراکتال (1) تصاویر فراکتال (2)
تصاویر فراکتال (3) تصاویر فراکتال (4)
تصاویر فراکتال (5) تصاویر فراکتال (6)
تصاویر فراکتال (10) تصاویر فراکتال (8)
تصاویر فراکتال (9) تصاویر فراکتال (7)
تصاویر فراکتال (12) تصاویر فراکتال (13)
تصاویر فراکتال (14) تصاویر فراکتال (16)
تصاویر فراکتال (15) تصاویر فراکتال (17)
تصاویر فراکتال (18) تصاویر فراکتال (21)
تصاویر فراکتال (20) تصاویر فراکتال (19)

اگر به این موضوع علاقه مند هستید، دیگر تصاویر فراکتال را از اینجا ببینید.