سری دوم تبلیغات هنری را ببینیم. آنجا که طراح از هنر برای تاثیر هر چه بیشتر تبلیغاتش استفاده کرده است. خواهیم دید در گیرایی اثر تا چه اندازه تاثیر دارد.

حتما سری اول این تصاویر را ببینید:

تبلیغات فوق هنری / سری اول

سفید کننده قدرتمند - تبلیغ مسواک، همونطور که می بینید رنگ قرمز خود مسواک هم سفید شده!

سفید کننده قدرتمند – تبلیغ مسواک، همونطور که می بینید رنگ قرمز خود مسواک هم سفید شده!

یه نفر بدبخت شده تا یکی دیگه پولدار بشه!

یه نفر بدبخت شده تا یکی دیگه پولدار بشه!

رادیو ورزشی Beijing

رادیو ورزشی Beijing

تبلیغ Biothymus F - ضد ریزش مو

تبلیغ Biothymus F – ضد ریزش مو

کاراته برای کودکان - اجتماعی

کاراته برای کودکان – اجتماعی

مشکلات تان را پشت سر رها کنید - اجتماعی

مشکلات تان را پشت سر رها کنید – اجتماعی

تحرک برای همه - اجتماعی

تحرک برای همه – اجتماعی

تبلیغ دوربین Lumix G در مورد زاویه دید وسیع این دوربین

تبلیغ دوربین Lumix G در مورد زاویه دید وسیع این دوربین