خانم آنجلا مرکل صدراعظم آلمان عادت جالبی داره شایدم بشه گفت دستای چسبناکی داره که دستهاش به شکلی که میبینید به هم قفل میشه …حالا این ژست بد نیست خیلیم خوبه اما نه دیگه اینقدر زیاد خانم مرکل!

 

آنجلا مرکل صدر اعظم آلمان