آلکساندر (Alexander Toczko) توژکو ۹۵ ساله و ژانت (Jeanette Toczko) توژکو ۹۶ ساله اهل سن دیگو کالیفرنیا پس از ۷۵ سال زندگی مشترک به فاصله کوتاهی از هم درگذشتند.  آنها که درهشت سالگی باهم آشنا شده بودند، در سال ۱۹۴۰ ازدواج کردند. وضعیت جسمانی آلکساندر پس از شکسته شدن استخوان لگنش چند هفته قبل وخیم شد و همسرش هم بیمار شد. آنها به فرزندانشان گفتند آخرین آرزویشان این است که درکنار هم بمیرند و چند روز قبل در حالیکه دستان هم را گرفته بودند به فاصله چند ساعت درگذشتند.

عشق ها هرگز نمی میرند…

بعد از گذشت ۷۵ سال از ازدواج، این زن و شوهر در آغوش یکدیگر جان باختند

جانت به الکساندر چنین گفت، زمانیکه او در گذشت: “صبر کن برای من، به زودی آنجا خواهم بود”

الکساندر (۹۵ ساله) و جانت (۹۶ ساله) در سال ۱۹۴۰ ازدواج کردند. آنها از ۸ سالگی با هم قرار عاشقانه می گذاشتند !!!

 ایمی (Aimee) دخترشان می گوید: “قلب آنها به تا زمانیکه من به یاد می آورم به عشق هم می تپید”

سلامتی جانت بدتر شد پس از آنکه الکساندر با لگن شکسته بستری شد

از آنها  ۵ فرزند، ۱۰ نوه و ۶ نتیجه به یادگار مانده است.

پرستار آسایشگاه می گوید: ” این واقعا باور نکردنی است که این دو آخرین نفس هایشان را با هم کشیدند و رهسپار دیار باقی گشتند”