سورئال چیست؟

اگر سوال شما نیز هست، مطلب «سورئالیسم چیست؟» را حتما بخوانید. اگر به اینگونه مطالب علاقمند هستید حتما اینجا را ببینید.

هنر در ترازوی سورئالیسم

هنر زیباست و زیبایی برخواسته از ذات هنر . هنرمند آنگاه که با ذهن و خیال خود (سورئال) در آسمان هنر پرواز می کند، هنرمندانه زیبا می آفریند. در تجمیع بی قاعدگی و زمان گریزی سورئالیسم با ذات زیبای هنر، حس دوگانه ای از زیباشناختی در ضمیر آدمی شکل می گیرد که به وی را به تحسین وامیدارد.

خیال محسور زمان و مکان نیست، پرواز می کند برفراز همه ندیده ها و نشنیده ها، برفراز آسمان بی سقف و در اعماق اقیانوس های بی آب، گل های زیبای نرگس را در زیر برف نوازش می کند و اوج می گیرد به قله های فتح نشده تا خالص ترین اکسیژن دنیا را بدرون شش ها وارد کند و چون خواست می سوزد در آتش سیاوش و می میرد در دل تاریک ترین قبرها اما همچنان زنده و بیدار تا آنجا که ذهن هنرمند به دنیای مادی بر می گردد.

هنر هنرمند در به تصویر کشیدن این صحنه های بی بدیل است. هنر را باید از دید خالق آن دید. توجه شما را به سری دیگر از تصاویر سورئال جلب می کنم. صمیمانه مشتاق شنیدن دیدگاه های شما هستیم.