در ۱۶ مارس سال ۲۰۱۶، یک جنگل شناور از ۲۰ درخت در روتردام هلند راه اندازیخواهد شد. با الهام از یک قطعه هنری به نام “در جستجوی عادت واره،” توسط هنرمند خورخه باکر (Jorge Bakker)، هنر محلی  در پشت این پروژه بلند پروازانه است. پس از انجام یک آزمایش موفقیت آمیز در سال ۲۰۱۴، این گروه احساس می کند که آماده حرکت به جلو است.

این جنگل شناورعمدتا از مواد پیش ساخته، درست می شود.هر بار که یک بخش از شهری بازسازی می شود، درختان جمع آوری می شدندو از بین می رفتند. اما امروزه با این پروژه می توان تا حدود زیادی این مشکل را حل نمود.

این درختان از انبار ذخیره سازی که در در حال حاضر این درختان در آن ذخیره شده اند، اهدا شده اند.

1 2 3 4 5 6