جهان بدون اینترنت یک مفهوم بیگانه است. اکنون اینترنت به یک جز جدایی ناپذیر از زندگی روزمره همه ما تبدیل شده است، بطوری که در حقیقت، بدون اینترنت بسیاری از تکنولوژی و اشیاءاطراف ما بی هویت می شوند.
حال تصور کنید به ۴۰ سال قبل برگردیم و تکنولوژی های اکنون را در قالب اشیاء آن روزها ببینیم. جالب است، اکنون اینستاگرام شبیه یک دوربین عکاسی رنگی است، واتساپ را می توان شبیه یک واکی تاکی برای تبادل پیام دید و … .
خوب برگردیم به زمان حال، بیشتر از این خودتونو اذیت نکنید! در ادامه برخی از اپ های فناوری امروز را در قالب اشیاء قدیمی ببینیم.

اینستاگرام

اینستاگرام

واتساپ

واتساپ

گوگل

گوگل

نتفلیکس

نتفلیکس

فیسبوک

فیسبوک

اسپاتی فای

اسپاتی فای

اسنپ چت

اسنپ چت

ادوبی ایلوستریتور

ادوبی ایلوستریتور