همه ما دوست داریم که عکس های خوبی از خود داشته باشیم، اما شاید پس از سالها عکس های پرسنلی گرفتن با صورت های عبوس، لبخند زدن جلوی دوربین را فراموش کرده باشیم. نگران نباشد! یک عکاس در اوهایو به نام Jodee Ball، شش رازی که باعث می شود عکس های بهتری بگیرید را به شما می گوید. اولین راز این است که ژست بیخیال داشته باشید، شانه هایتان بدون لرزش باشد. دومین راز،  بدن خود را به اندازه سه چهارم از دوربین بچرخانید. این کار باعث زیبایی خاصی به عکس شما می شود و چهره ای متفاوت را از شما نشان می دهد. راز سوم در دست های شماست، دست های خود را پایین نگه دارید، نباید دست هایتان مانع صورت شما باشد. راز چهارم در پایین نگه داشتن شانه هایتان است، با این کار زیبایی عکس شما چند برابر می شود. در مرحله پنجم زانوهای خود را کمی خم کنید. و در نهایت برای زیباتر شدن عکس هایتان سر خود را کمی خم کنید. شما الان رازهای یک مدل را یاد گرفته اید.

ژست بیخیال داشته باشید.

six-secrets-pose-photograph-perfect-jodee-ball-11

بدن خود را به اندازه سه چهارم از دوربین بچرخانید.

six-secrets-pose-photograph-perfect-jodee-ball-12

دست هایتان را پایین نگه دارید.

six-secrets-pose-photograph-perfect-jodee-ball-13

شانه هایتان کمی پایین بیندازید.

six-secrets-pose-photograph-perfect-jodee-ball-14

زانوهایتان را خم کنید.

six-secrets-pose-photograph-perfect-jodee-ball-15

کمی سر خود را خم کنید.

six-secrets-pose-photograph-perfect-jodee-ball-16