بنابر تعریف، خلاقیت یعنی بکارگیری توانایی‌های ذهنی برای ایجاد یا تبلور یک فکر یا مفهوم جدید که برخی نیز آن را به ترکیب ایده‌ها یا ایجاد پیوستگی بین ایده‌ها تعبیر نموده‌اند (منبع). نیاز به سخن بیشتر نیست چرا که در این مورد در سایت بسیار سخن رفته است (اینجا را ببینید). امروز نیز با ۴ ایده خلاقانه دیگر مهمان چشمان زیبایتان هستیم.

۱. گلدانی متفاوت

ساخت گلدان خلاقانه و زیبا

۲. سبدی زیبا

ساخت سبد

۳. پایه تبلت

ساخت پایه تبلت

۴. دستمال کاغذی یا مکعب روبیک؟

ساخت جای دستمال کاغذی با مکعب روبیک