یک هنرمند خوش ذوق به نام Oana Chirila در یک اقدام جالب شروع به عکاسی از غروب خورشید کرده است. تفاوت کار او با بقیه هنرمندان در این است که او سه سال متوالی فقط از غروب خورشید در یک منظره عکس برداری کرده است. او در این باره می گوید: ” من این پروزه غیر معمول را آغاز کردم اما هرگر فکر نمی کردم که این کار را انجام بدهم. این یک برنامه از پیش طراحی شده نبود. یک روز که در طبقه پنجم مدرسه بر روی نیمکت نشسته بودم از غروب خورشید عکس گرفتم. روزهای بعد نیز منظره غروب توجه ام ا به خود جلب می کرد و هر روز بدون برنامه قبلی عکاسی را ادامه می دادم. بعد از چند مدت این کار برای من تبدیل به یک پروزه شد، پروژه ای که سه سال آن را ادامه دادم و حاصل آن عکس های بسیاری است از غروب خورشید و آن هم تنها از یک منظره خاص شد. اکنون تصمیم گرفته ام که این عکس ها را با دیگران به اشتراک بگذارم. هرکدام از این عکس ها داستان خاص خود را دارد. امیدوارم که از این تصاویر لذت ببرید.”

برخی از بهترین کارهای این هنرمند را می توانید در ادامه دنبال کنید.

0-10091__880

0-10619__880

 

0-10782__880

0-12214__880

0-15844__880

I-photograph-the-sunset-everyday-from-the-same-spot-Here-are-3-years-of-amazing-sunsets1__880

I-photograph-the-sunset-everyday-from-the-same-spot-Here-are-3-years-of-amazing-sunsets2__880

I-photograph-the-sunset-everyday-from-the-same-spot-Here-are-3-years-of-amazing-sunsets4__880

I-photograph-the-sunset-everyday-from-the-same-spot-Here-are-3-years-of-amazing-sunsets5__880

I-photograph-the-sunset-everyday-from-the-same-spot-Here-are-3-years-of-amazing-sunsets7__880

I-photograph-the-sunset-everyday-from-the-same-spot-Here-are-3-years-of-amazing-sunsets7__880

I-photograph-the-sunset-everyday-from-the-same-spot-Here-are-3-years-of-amazing-sunsets8__880

I-photograph-the-sunset-everyday-from-the-same-spot-Here-are-3-years-of-amazing-sunsets9__880

I-photograph-the-sunset-everyday-from-the-same-spot-Here-are-3-years-of-amazing-sunsets10__880

I-photograph-the-sunset-everyday-from-the-same-spot-Here-are-3-years-of-amazing-sunsets11__880

I-photograph-the-sunset-everyday-from-the-same-spot-Here-are-3-years-of-amazing-sunsets16__880

I-photograph-the-sunset-everyday-from-the-same-spot-Here-are-3-years-of-amazing-sunsets17__880

I-photograph-the-sunset-everyday-from-the-same-spot-Here-are-3-years-of-amazing-sunsets18__880

I-photograph-the-sunset-everyday-from-the-same-spot-Here-are-3-years-of-amazing-sunsets19__880

I-photograph-the-sunset-everyday-from-the-same-spot-Here-are-3-years-of-amazing-sunsets20__880

I-photograph-the-sunset-everyday-from-the-same-spot-Here-are-3-years-of-amazing-sunsets21__880

I-photograph-the-sunset-everyday-from-the-same-spot-Here-are-3-years-of-amazing-sunsets22__880