با آغاز زندگی های شهری وجود حیوانات در زندگی ما کمرنگ شده است. اما با این حال زمانی که یک حیوانی را می بینیم به وجد می آیم، شاید دلیل آن شور زندگی است که به دور از همه هیاهو ها و جنجال ها در آن ها وجود دارد. دیدن لبخند حیوانات نیز خالی از لطف نیست، مانند لبخند یک نوزاد. در اینجا ۲۵ عکس زیبا از لیخند حیوانات که در فضای مجازی منتشر شده و لایک های بسیاری را به خود اختصاص داده برای شما جمع آوری کرده ایم. اگر شما نیز حیوان خانگی دارید و یا عکسی از لبخند یک حیوان دوست داشتنی دارید که در لیست ما نیست، آن را با ما به اشتراک بگذارید.

9-570e0bf98b660__605

13-570e0c02394ea__605

smiling-animals-1-570e0c082d9c4__605

smiling-animals-2-570e0c0bebf53__605

smiling-animals-3-570e0c0f21b69__605

smiling-animals-5-570e0c14eaed3__605

smiling-animals-6-570e0c171eee1__605

smiling-animals-7-570e0c19157ca__605

smiling-animals-12-570e0c253b4fc__605

smiling-animals-14-570e0c28e9db7__605

smiling-animals-15-570e0c2c10ba1__605

smiling-animals-16-570e0c2de5cf0__605

smiling-animals-17-570e0c2feb5f7__605

smiling-animals-18-570e0c320b905__605

smiling-animals-19-570e0c33f11c5__605

smiling-animals-22-570e0c392460d__605 (1)

smiling-animals-23-570e0c3c1960c__605

smiling-animals-30-570e0c4fed2ac__605

smiling-animals-47-570e0c7e1a691__605

smiling-animals-49-570e0c8310c03__605

smiling-animals-50-570e0c8511feb__605

smiling-animals-70-570e39f993cc9__605

smiling-animals-85-570f5cb1c313e__605

smiling-animals-87-570f5d5be32dd__605

smiling-animals-92-570f612a4503f__605