دستکاری عکس مدتهاست به هنری شایسته و تحسین برانگیز تبدیل شده است، ابزار محبوب هنرمند در این عرصه نرم افزارهای ویرایش عکس و بالاخص فوتوشاپ است. هیچ محدودیتی در این هنر وجود ندارد و نهایت آن را خلاقیت هنرمند مشخص می کند.  هر هنری جایگاه خود را دارد و زیبایی خاص خود را متجلی می سازد. با کمی شوخ طبعی یقینا همان جفایی که دستگاه فتوکپی در حق جوهر و قلم کرد، فوتوشاپ نیز در حق بوم و قلم کرده است.

دستکاری عکس (1)
دستکاری عکس (2)
دستکاری عکس (3)
دستکاری عکس (4)
دستکاری عکس (5)
دستکاری عکس (6)
دستکاری عکس (7)
دستکاری عکس (8)
دستکاری عکس (9)
دستکاری عکس (10)
دستکاری عکس (11)
دستکاری عکس (12)
دستکاری عکس (13)
دستکاری عکس (14)
دستکاری عکس (15)
دستکاری عکس (16)
دستکاری عکس (17)
دستکاری عکس (18)
دستکاری عکس (19)
دستکاری عکس (20)
دستکاری عکس (21)
دستکاری عکس (22)
دستکاری عکس (23)
دستکاری عکس (24)
دستکاری عکس (25)