جدای از طراحی های بسیار موفق لباس که طراح را به نان و نوایی رسانده است، طراحی هایی نیز بوده اند که نه تنها موفق نبوده اند بلکه تمسخر دیگران را نیز بدنبال داشته است. در زیر تصاویری از این طراحی های ناموفق در هفته اول سال ۲۰۱۲ در نیویورک را با هم می بیینم.

[تو بعضی مواردش واقعا آدم می مونه که انگیزه طراح از این طراحی چی بوده؟]

25 لباس فشن خنده دار (23)
25 لباس فشن خنده دار (3)
25 لباس فشن خنده دار (8)
25 لباس فشن خنده دار (22)
25 لباس فشن خنده دار (17)
25 لباس فشن خنده دار (4)
25 لباس فشن خنده دار (5)
25 لباس فشن خنده دار (6)
25 لباس فشن خنده دار (7)
25 لباس فشن خنده دار (16)
25 لباس فشن خنده دار (11)
25 لباس فشن خنده دار (1)
25 لباس فشن خنده دار (9)
25 لباس فشن خنده دار (10)
25 لباس فشن خنده دار (12)
25 لباس فشن خنده دار (13)
25 لباس فشن خنده دار (14)
25 لباس فشن خنده دار (15)
25 لباس فشن خنده دار (18)
25 لباس فشن خنده دار (19)
25 لباس فشن خنده دار (2)
25 لباس فشن خنده دار (20)
25 لباس فشن خنده دار (21)

نمی دونم متوجه شدید یا نه، من اون بالا نوشته بودم ۲۵ لباس فشن خنده دار ولی ۲۳ عکس بیشتر نذاشتم!!! تعداد عکس ها بسیار زیاد بود ولی بدلیل مغایرت داشتن با قوانین، از درج بسیاری از تصاویر معذور هستیم. از این بابت عذرخواهی می کنم.

جستارهای مرتبط:

  • ۲۵ لباس مد خنده دار
  • ۲۵ مد خنده دار
  • ۲۵ لباس فشن مضحک
  • طراحی های فشن خنده دار
  • طراحی های لباس ناموفق