در این کتاب ۲۵ داستان باستانی کوتاه و در عین حال بسیار زیبا آورده شده است. داستان هایی که احتمالا نام اکثر آنها را شنیده اید ولی شاید برای مطالعه به منابع آنها دسترسی نداشته اید. اکنون می توانید با دانلود این پی دی اف، همه آنها ا یکجا داشته باشید.

این مجموعه شامل داستانهای نظیر:

۱. شیخ صنعان

۲. میراث سه برادر

۳. پسر پادشاه و دختر خارکن

۴. رستم و اسفندیار

۵. وامق و عذرا

۶. کتایون دختر قیصر

۷. دزد زیرک

۸. باغ گل زرد

۹. سه باغ گل

و ….  می باشد.

گزیده ای از داستان شیخ صنعان:

داستات حکایت عاشق شدن پیری است از پیران صوفیان که در اطراف بیت الحرام به روایتی ۷۰۰ و به روایتی دیگر ۴۰۰ مرید داشته است و تمام واجبات دینی و شرعی خود را انجام داده و عبادات زیادی برای آخرت خود ذخیره داشته است.

از قضا شبی در خواب می بیند که از مکه به روم افتاده و بر بتی مدام سجده می کند. پس از خواب پی مبرد که زمان دشواری و سختی (آزمایش الهی- یکی از عقبات صعب سلوک) فرا رسیده است

یوسف توفیق در چاه اوفتاد          عقبه ای دشوار در راه اوفتاد

در آن شهر دختری ترسا ….

تعداد صفحات: ۱۴۱ صفحه

نویسنده: –