شما می توانید هزاران عکس بگیرید، اما اگر شما چیزی را درست در لحظه مناسب رشکار نکنید، ممکن است هرگز عکس دقیق و دلخواهی که می خواهید را ثبت کنید. گاهی اوقات، زمان بندی کامل می تواند باعث ساخت و یا شکست یک عکس شود و آن را به یک تصادف خنده دار و یا یک توهم زیبا تبدیل کند. اگر شما نیز چنین تصاویری را تل به حال ثبت کرده اید خوشحال می شویم و استقبال می کنیم آنها را نشر بدهیم.

# ۱ سگ دام افتاده در یک حباب

This Freeze-frame Trapped My Dog In A Bubble

# ۲ مسخ

Metamorphosis

# ۳ این تصویر از برج سوترو در سان فرانسیسکو باعث می شود در ارها به مانند یک کشتی پرنده به نظر برسد

This Picture Of Sutro Tower In San Francisco Makes It Look Like The Top Of The Flying Dutchman'

# ۴ ماه در پیمانه برج دبی

I See Your Supermoon Shot, I Raise You This Supermoon Shot In Dubai

# ۵ زمان بندی بی نقص

Perfect Timing

# ۶ اژدهای پرنده نشسته بر پای دوست من و تصویر آیینه ای آن با تاتو روی پا

A Dragon Fly Landed On My Friends Foot And Mirrored Its Own Tattoo

#۷ برتا

Berta

# ۸ زیبای آتشین

Flickering Beauty

# ۹ ازدواج زن با جغد

Woman Marries Owl

#۱۰ Time Square Winter Lookup

# ۱۰  چشم انداز زمستانی میدان زمان

Time Square Winter Lookup

# ۱۱ ماه دریانورد

Sailor Moon

#۱۲ یک گوش بالاتر، پلاک ماشین و گوش سگ

1earup

# ۱۳ به نظر می رسد دست مرد پشت تصویر بر روی شانه دختر است

The Man In The Back Of His Picture Looks Like His Hand Is On The Girl's Shoulder

#۱۴ تطابق صورت مرد و گربه

See-through Cat

#۱۵ پرواز بسوی فضا

The Contrail Makes It Look Like The Roller Coaster Launched Off Into Space

#۱۶ اژدهای ابری

The Cloud Dragon

#۱۸ رقص بریک برای دوستان

If Jesus Really Cares About Us, Why Does He Waste His Time Breakdancing For His Friends?

#۱۹ بدون شرح

Perfectly Timed Bohemian-waxwing

#۲۰ خمیازه

Yawn

# ۲۱ گربه من در جای مناسب و در زمان مناسب نشسته است

My Cat Was Sitting In The Right Place At The Right Time

# ۲۲ انعکاس پرچم از درون لیوان

The Wine Glass Projected The Flag In The Window On To The Table

# ۲۳ لحظه مناسب در باغ تویلری در پاریس

The Right Moment At Tuileries Garden In Paris