۲۲ مورد از بی نظیرترین آبشارهای سرتاسر گیتی را از نیاگارا گرفته تا مارگون زیبای خودمان را با هم به نظاره می نشینیم.

آبشار هاواسو در گراند کانیون آریزونا

آبشار ال نیکو در کوبا

آبشار رامونا در آمریکا

آبشار یوسمیتو در پارک ملی کالیفرنیا

آبشار موسبرائه کالیفرنیا

آبشار مالتنوماه در آمریکا

آبشار نیاگارای یخ زده در شب

آبشار کانارا احاطه شده توسط یخ

 

آبشار دویلز پانچبول در پارک ملی در زلاند نو

آبشار جنوبی، ارئوگون، آمریکا

آبشار سیلویا، استرالیا

آبشار مک آرتور-برنی، آمریکا

آبشار پلوز آمریکا

آبشار ایگوآزا، پارک ملی آرژانتین

آبشار دودن، آنتالیا ترکیه

سلجالاندس فوس ایسلند

آبشار کوآنگ سی لائوس

آبشار روتینگ لین، انگلستان

آبشار هفت فصل، کلورادو

آبشار رابی، تنسی

آبشار مارگون (گل سر سبد همه آبشارها)، ایران