خانه های کوچک ارمغان زندگی مدرن امروزی است که ممکن است حسرت خیلی چیزها را به دل شما بگذارد. اما دل که بزرگ باشد در همین خانه های کوچک هم می توان خوش و خرم زندگی کرد. طراحی چنین خانه هایی و چیدمان وسایل درون آن می تواند جلوه ای خاص به آن بدهد که بتوان از حداکثر فضای خانه بهره مند شد. در این پست ۲۰ مورد از بهترین و زیباترین خانه های کوچک در سراسر جهات گردآوری شده است.

# ۱ بیلبوردها می توانند به خانه و پناهگاهی کوچک برای بی خانمانمان تبدیل شوند

Billboards Can Become Little Shelter Houses For The Homeless

# ۲ خانه سوار بر چرخ اتومبیل

House On Wheels

House On Wheels

# ۳ کلبه ویکتوریا کوچولو در Catskills، نیویورک

Tiny Victorian Cottage In The Catskills, New York

# ۴ خانه کوچک در توکیو

Tiny House In Tokyo

# ۵ پناهگاه روح در آلمان

Spirit Shelter In Germany

# ۶ خانه کوچک

Small House

# ۷ خانه اتوبوسی

Bus Home

# ۸ خانه کانتینری ساوانا  در ساوانا، جورجیا

Savannah Container Home in Savannah, Georgia

# ۹ خانه قایقی شناور  در فنلاند

Floating Houseboat in Finland

# ۱۰ خانه ای کوچک در Collierville، تنسی

A-Frame House in Collierville, Tennessee

# ۱۱ خانه کوچک در کانادا

Tiny House In Canada

# ۱۲ خانه Neverwas Haul Victorian بر روی چهار چرخ

Neverwas Haul Victorian Home On Wheels

Neverwas Haul Victorian Home On WheelsNeverwas Haul Victorian Home On Wheels

 # ۱۳ خانه واگنی Andrea Zittel

Andrea Zittel’s Wagon Station

# ۱۴ خانه کوچک در جنگل

Tiny House In The Woods

Tiny House In The Woods

# ۱۵ کابین Yolo County

Yolo County Cabin

# ۱۶ قوطی کبریت:  خانه کوچک خود کفا در DC

The Matchbox: A Self-Sustaining Tiny Home In DC

# ۱۷ خانه کوچک در بویزی، آیداهو

Small House In Boise, Idaho

# ۱۸ استودیو  ای در کانادا

Squish Studio in Canada

# ۱۹ خانه خانوادگی زیبا  بر روی چهار چرخ

Beautiful Family Home On Wheels

# ۲۰ خانه کوچک در توکیو، ژاپن

Small House In Tokyo, Japan