براساس نتایج یک مطالعه، یکی از دلایل طولانی تر بودن میانگین طول عمر زنان در مقایسه با مردان، میتواند به دلیل کند بودن روند پیر شدن دستگاه ایمنی (سیستم دفاعی) بدنشان در مقایسه با مردان باشد. پژوهشگران ژاپنی میگویند که با ضعیف شدن دستگاه ایمنی بدن در طول زمان، احتمال ابتلای مردان به بیماری ها بیشتر و در نهایت، از طول عمرشان کاسته می شود. براساس گزارشی که در نشریه علمی “دستگاه ایمنی و طول عمر” منتشر شده است، آزمایش و بررسی عملکرد دستگاه ایمنی بدن هر فرد می تواند شاخصی برای تعیین سن زیستی (سن بیولوژیک) واقعی او باشد. دستگاه ایمنی از بدن در برابر ابتلا به عفونت و سرطان محافظت می کند و عملکرد نامنظمش، زمینه ساز بروز بیماری است. در مطالعه ای که پژوهشگران ژاپنی انجام دادند، این پرسش بحث برانگیز مورد آزمون قرار گرفت که آیا تغییراتی که با پیر شدن افراد در دستگاه ایمنی بدنشان رخ می دهد، می تواند از دلایل متفاوت بودن میانگین امید به زندگی بین زنان و مردان باشد؟

محققان معتقدند که رفتارهای پر خطر د رطول عمر افراد موثر است. اما در این پست قصد داریم از منظری دیگر و با چالش طنز آمیز در قالب عکس های زیبا و پرخطر از کار مردان، به این امر مهم بنگریم…