هنرمند عکاس جیسون لی عکس هایی بسیار جالب از رفتار و فعالیت های دو خواهر به نام های کریستین و کایلا با خمیر مایه خلاقیت گرفته است. او این عکس ها را برای مادربزرگ این دو کودک که به بیماری سرطان دچار است و نمی تواند آنها را به طور منظم ببیند ارسال می کند.

2 خواهر بازیگوش (1)
2 خواهر بازیگوش (2)
2 خواهر بازیگوش (3)
2 خواهر بازیگوش (4)
2 خواهر بازیگوش (5)
2 خواهر بازیگوش (6)
2 خواهر بازیگوش (7)
2 خواهر بازیگوش (8)
2 خواهر بازیگوش (9)
2 خواهر بازیگوش (10)
2 خواهر بازیگوش (11)
2 خواهر بازیگوش (12)
2 خواهر بازیگوش (13)
2 خواهر بازیگوش (14)
2 خواهر بازیگوش (15)
2 خواهر بازیگوش (16)
2 خواهر بازیگوش (17)
2 خواهر بازیگوش (18)
2 خواهر بازیگوش (19)
2 خواهر بازیگوش (20)
2 خواهر بازیگوش (21)
2 خواهر بازیگوش (22)
2 خواهر بازیگوش (23)
2 خواهر بازیگوش (24)