هنرنمایی هنرمندان خیابانی که اکثر نقاشی آنها در سطح شهر و بر روی دیوارها و خیابانها کشیده می شوند. خلق چنین اثر هایی نشان از ذوق و ذهن پویا و خلاق این طراحان است. در زیر ۱۸ نمونه از این تصاویر را می بینید…