هنر خیابانی به تدریج به عنوان یک شکل مجاز و شگفت انگیز هنر نزد بیشتر مردم مورد پذیرش واقع شده است، اما این بدان معنا نیست که هنرمندان خیابانی می تواند در کار خود خلاقیت نداشته باشد و مورد قبول واقع گردد – آنها همچنان باید به کاوش و جستجو پرداحته و با روش های جدید بهره برداری از سطوح عمومی و در پوشش آنها هنر های زیبا در فضای باز خلق کنند. در این پست هنر خیابانی در رنگ آمیزیو روح دادن به پلکانهای بی جان سطح شهرها در گوشه و کنار جهان از تهران خودمان گرفته تا سانفرانسیسکو آمریکا را پوشش داده ایم. بسیاری از این قطعات فقط می تواند هنگامی که از یک دیدگاه خاص مشاهده شود مورد تایید واقع می شود. آنها ممکن است برای کسی که در حال بالا رفتن از پلکان می باشد مانند پاشیده شدن تصادفی رنگ به نظر برسد، اما کسی که پلکان را از پایین و یا مسافتی کمی دورتر با دید کاملتر می بیند نگاه هنرمند را می ستاید.  البته، نه همه آنها به شکل تصاویر – برخی از آنها به سادگی دکوراسیون رنگی است که در شکل یک مامن نشاط بخش است.

۱. ۱۶th Avenue Tiled Steps, San Francisco

creative-stairs-street-art-4-1

creative-stairs-street-art-4-4

۲. Valparaíso, Chile

creative-stairs-street-art-3-1

۳.  Philadelphia Museum of Art

creative-stairs-street-art-7-1

۴. Valparaíso, Chile

creative-stairs-street-art-1-1

۵. Seoul, South Korea

creative-stairs-street-art-2-1

۶. Wuppertal, Germany

creative-stairs-street-art-9-1

۷. Sicily, Italy

creative-stairs-street-art-6-1

۸. Rio de Janeiro, Brasil

creative-stairs-street-art-8-1

۹. Beirut, Lebanon

creative-stairs-street-art-10-1

۱۰. Stairs to the musical theater in Seoul, South Korea

creative-stairs-street-art-13-1

۱۱. Stairs of Peace in Syria

creative-stairs-street-art-16-1

۱۲. Rio de Janeiro, Brazil

creative-stairs-street-art-17

۱۳. Angers, France

creative-stairs-street-art-5-1

۱۴. Istanbul, Turkey

creative-stairs-street-art-15-1

۱۵. Morlaix, France

creative-stairs-street-art-60

۱۶. Tehran, Iran

creative-stairs-street-art-61

۱۷. Beirut, Lebanon

creative-stairs-street-art-11-1