حیوانات گوناگون اعم از حلزون، قورباغه ، میمون و … برای در امان ماندن از باران خیلی از مواقع خود را در پناگاههایی جا می دهند اما گاهی این حیوانات در زیر چترهایی از برگ درخت و یا قارچ خود را پنهان می کنند. صحنه ای زیبا و جالب شبیه به دنیای آدمیزاد خلق می کنند. معمولا حیوانات بزرگ زیر درختان، در صخره ها و غارها خود را نهان می کنند اما حیوانات کوچکتر گاهی در پناه یک برگ می مانند. در این پست تصاویر بسیار جذاب از حیوانات گوناگون و چترها را خواهیم دید.

#۱ حلزون با چتر قاصدک

Dandelion Seed Umbrella

#۲ قورباغه با چتر برگ

Leaf Umbrella

#۳ قورباغه با چتر برگ

Leaf Umbrella

#۴ حلزون و چتر قارچ

Mushroom Umbrella

#۵  چتر پلان

Lichen Umbrella

#۶ چتر سبز

Grass Umbrella

#۷ چتر قارچ

Mushroom Umbrella

#۸ چتر برگ

Leaf Umbrella

#۹ چتر قارچ

Mushroom Umbrella

#۱۰ چتر قاصدک

Dandelion Seed Umbrella

#۱۱ چتر برگ

Leaf Umbrella

#۱۲چتر قارچ

Mushroom Umbrella

#۱۳ چتر گل

Flower Umbrella

#۱۴ چتر قارچ

Mushroom Umbrella