طبیعت حیات وحش پر است از زیبایی های چشم نواز. به هر سو که بنگری جلوه ای از این زیبایی بر انسان مستولی می شود. گاه این هنر عکاس است که گوشه ای از این زیبایی ها را برای ما ماندگارتر و چشم نوازتر به یادگار می گذارد. در این مطلب ۱۴ عکس که هر یک زیبایی خاص خود را دارند آورده ایم. تمامی این عکسها جوایز بین المللی بیشماری به خود دیده اند. اسم عکاس و کشور مربوطه در زیر هر عکس گوشه سمت چپ آورده شده است. می بینیم و لذت می بریم.