این تصاویر بسیار زیبا، پروانه ها را در تعامل با حیوانات دیگر نشان می دهد. اما چرا آنها این کار را می کنند یا خود را به خطر می اندازند؟ جواب این سئوال می‌تواند این باشد که پروانه‌ها نمی‌توانند تمام مواد معدنی و مغذی مورد نیازشان را از گیاهان و گل‌ها تامین کنند و به این ترتیب به سطوح نمک‌دار روی می‌آورند. در ادامه تصاویری بسیار ناب از لحظات تعامل پروانه با گربه، سگ، مارمولک، تمساح ، شیر، آفتاب پرست و موش صحرایی را خواهیم دید. شاید چنین تصاویری ما را یاد دنیای شگفت انگیز دیزنی در خیال می اندازد اما این بار این تصاویر را در دنیای واقعی می بینیم.

# ۱ گربه و پروانه

Cat And Butterfly

# ۲ گربه در حال بازی با پروانه هاCat Playing With Butterflies

# ۳ آفتاب پرست و پروانهChameleon And Butterly

# ۴ تلاش گربه برای گرفتن پروانهCat Trying To Catch A Butterfly

# ۵ شیر و پروانهLion And Butterfly

# ۶ مارمولک و پروانهGecko And Butterfly

# ۷ تمساح با پروانه هاAlligators With Butterflies

#۸ کنجکاوی

Curiousity

#۹ عشق غیرممکن

Impossible Love

#۱۰ موش صحرایی و پروانه

Rat And Butterfly