یک گروه از مهندسان زیست پزشکی از دانشگاه آلتو ۷۰۰ داوطلب از فنلاند، سوئد و تایوان را به منظور بدست آوردن نقشه احساسی بدن انسان که در ارتباط با احساسات خاص او می باشد، مورد بررسی قرار دادند.

شرکت کنندگان در معرض طیف وسیعی از فیلم های هیجانی، تصاویر و داستان های مختلف که احساسات خاص آنها را هدف گیری کند، قرار گرفتند. از آنها خواسته شد تا قسمت های silhouettes (محیط مریی‌، نقاشی‌ سیاه‌ یکدست‌) تولید شده توسط کامپیوتر خود را که در آنها هر گونه افزایش / کاهش در فعالیت احساس می کنند، نقشه کنند.

نتایج نشان می دهد که شادی و افسردگی، همانطور که انتظار می رفت، متضاد ترین حالات احساسی هستند – عشق فعال سازی بدن را بیشتر از همه افزایش می دهد ، و افسردگی آن را بیشتراز همه کاهش می دهد. حداقل فعالیت احساسی در منطقه سر غم، بی طرفی (خنثی بودن) و افسردگی است.بیشترین احساسات مربوط به روش، مانند عشق، خشم، شادی و غرور بازوها را فعال می کنند در حالی که ناحیه سینه با اکثر احساسات، به جز احساسات خنثی بودن و افسردگی فعال می شود.

توجه: رنگ های گرم نشان دهنده مناطق افزایش احساس در حالی که مناطق آبی و سیاه و سفید بیانگر مناطق کاهش احساس هستند.

منبع: اختصاصی www.weare.ir