قدرت مغز را دراین تست خواهید دید.

۱. به مدت ۳۰ ثانیه به ستاره قرمر نوک بینی این خانوم زل بزنید و سعی کنید پلک نزنید.

۲. بلافاصله به یک کاغذ سفید و یا دیوار سفید نگاه کنید و مدام پلک بزنید…

عکس سیاه و سفید دختر

چه اتفاقی افتاد؟