دهه شصتی ها بازی سوپر ماریو یا همون قارچ خور را به خوبی یاد دارند. نمی دونم شما آخرش موفق شدید شاهزاده را نجات بدید یا نه، ما که تونستیم! هر چند اون شاهزاده که ما دیدیم خدایی به اون همه زحمت نمی ارزید. بگذریم آکواریوم زیبایی که آدمی را به خاطرات کودکی مبره و از این بابت یک شیرینی تلخی با خودش داره. شیرینی یادآوری ایام کودکی و تلخی گذشت آن روزگاران.

سوپر ماریو super mario قارچ خور