به لینک پایین سر بزنید و یه آدمک بکشید، یه ماجرا شروع می شه و تو مراحل مختلف آدمک بهتون می گه چی احتیاج داره و اون وسایل رو براش بکشید. خودش هم داستان رو با یک جمله براتون تموم میکنه. لازم نیست نقاش فوق العاده ای باشید تا بازی کنید..

http://www.drawastickman.com