انتشارات الزویر در اقدامی کم‌سابقه مقاله‌ای را که علیه گیاهان اصلاح ژنتیکی در این انتشارات چاپ شده بود پس گرفت. بنابر اعلام این انتشارات، مقاله مورد نظر که نشان می‌داد گیاهان اصلاح ژنتیکی شده یا تراریخته باعث ایجاد بیماری در موش‌های آزمایشگاهی شده‌اند فاقد مستندات قطعی است. آن‌ها اعلام کردند بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد هیچ گونه فریب‌کاری یا جعل عمدی در نتایج داده‌ها انجام نشده، اما روش تحقیق دقت لازم را برای چنین نتیجه‌گیری نداشته. عدم دقت در تعداد موش‌های آزمایشگاهی، سن و‌نژاد آن‌ها از جمله مواردی هستند که باعث صحت نداشتن مقاله مورد بحث می‌شود. استفاده از گیاهان تراریخته در اتحادیه اروپا با رای عمومی ممنوع اعلام شده است. رسانه‌ها و مقاله مورد بحث سهم زیادی در شکل دهی به این آرا داشته‌اند. تولید گیاهان تراریخته نیاز به آب و منابع کمتری دارد و تاثیر زیادی در کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای و روند تغییرات اقلیمی می‌گذارد. این اقدام در کنار دیگر مستندات ارائه‌شده انتظار برای رای‌گیری مجدد در این زمینه را بالا می‌برد.