گوگل اعلام کرده کار روی ماشین خودکار و بدون راننده اش را آغاز و برای عیب یابی حتی نمونه های آزمایش اولیه را هم تولید کرده است. نمونه های فعلی که دارای ظاهری دوستانه و اطمینان بخش هستند، دو صندلی دارند اما فعلا امکانات راحتی خاصی برای آنها درنظر گرفته نشده است. این ماشین در حال حاضر می تواند با سرعت ۴۰ کیلومتر بر ساعت براند. تعداد زیادی حسگرهای مختلف در این ماشین به کار رفته اند که به آن کمک می کنند تا در هر لحظه دایره ای به شعاع ۲۷۴ متر از اطرافش را به شیوه راداری ببیندو به این ترتیب راه را پیدا کند. شعاع دایره ای که این ماشین می تواند تشخیص داده و ببیند تاثیر مستقیمی بر سرعت آن می گذارد. این ویژگی به همراه نقشه های شهری گوگل مهم ترین ابزار مسیریابی و رانندگی خودکار این ماشین هستند. این نمونه ها هیچ ابزار کنترلی مثل پدال گاز یا فرمان و اینها ندارند و بنابر اعلام گوگل حسگرها همه چیز را کنترل خواهند کرد. هدف از تولید این محصول حذف نقش انسان از فرایند رانندگی است، طوری که شما فقط با فشردن یک دکمه به مقصد خواهید رسید. با این حال در نمونه های نهایی گزینه هایی برای کنترل اضطراری در نظر رفته می شود که قابل جداکردن هستند و در صورت اعتماد می توان آنها را از ماشین جدا کرد. کریس اورمن، رئیس پروژه اتومبیل های خودکار گوگل می گوید: ” مدت هاست برای ساخت این وسیله برنامه ریزی و تلاش کرده ایم، تصور رانندگی بدون ترس از خواب آلودگی و یا حواس پرتی و تصادف های وحشتناک رویایی است که می خواهیم آن را برآورده کنیم.” مطابق برنامه زمانبندی ۱۰۰ ماشین از اولین نمونه های تولیدی از تابستان امسال رانندگی خود را آغاز خواهند کرد. گوگل پیش از این برای برناه ریزی و توسعه نرم افزارهای این خودرو از ماشین هایی همچون تویوتا پریوس و آئودی TT برای پروژه اش استفاده کرده بود. این خبر درحالی است که بسیاری از خودروسازان مشهور مثل مرسدس و ولوو هم به طور همزمان مشغول توسعه طرح هایی برای رانندگی خودکار هستند.