دکتر جوزف گوبلز وزیر تبلیغات حکومت نازی سهم زیادی در قدرت گرفتن هیتلر داشت.وی از اولین کسانی بود که در سالهای گمنامی هیتلر به او پیوست و تا آخرین لحظات زندگی به آرمان های هیتلر وفادار ماند.گوبلز خیلی زود متوجه اهمیت و قدرت رسانه ها در کارزارهای سیاسی و جنگی گردید. جنگ جهانی دوم اولین جنگی بود که رسانه های جمعی الکترونیکی یعنی رادیو نقش مهمی را در شروع و ادامه آن بازی کرد. شعار گوبلز در مبارزات سیاسی این بود:

ذهن و قلب مردم را در اختیار بگیر، روح آنها به دنبال تو خواهد آمد.

اصول تبلیغات گوبلز:

۱-فعالان رسانه ای باید همگی باهوش بوده و به همه منابعی که روشنفکران جامعه به آنها اظهار علاقه می کنند،تسلط داشته باشند. فعالان رسانه ای باید شناخت درستی از افکار عمومی و اتفاقاتی که مردم به آنها حساسیت نشان می دهند ، داشته باشند.

۲-سیاست های کلان تبلیغاتی و رسانه ای در یک کشور باید از سوی یک منبع برنامه ریزی و اداره شود.

الف: همه راهنمایی و خط دهی ها باید توسط نهاد برنامه ریزی و هدایت صورت پذیرد.

ب: باید مدیران رسانه ای کشور مرتباً توجیه شده و روحیه آنها در بالاترین سطح حفظ شود.

ج:هر نهادی در کشور که فعالیتهایش به نحوی جنبه تبلیغی داشته باشد، باید تابع سیاست های واحد تبلیغاتی کشور باشد.

۳- در برنامه ریزی تمام فعالایتهای کشوری باید جنبه های تبلیغاتی کار در نظر گرفته شود.

۴-تبلیغاتی موفق است که بتواند سیاست ها و اعمال دشمن را متاثر سازد.

الف:همه اطلاعاتی که ممکن است مورد استفاده دشمن قرار گیرد، باید در طرح ریزی نهایی تبلیغات با دقت حذف شوند.

ب: هدف عمده تبلیغات باید واداشتن دشمن به نتیجه گیری مطلوبی باشد که مورد علاقه ما است.

ج: باید با افشای برخی اطلاعات کسب شده در خصوص دشمن از سوی رسانه های خودی، به آنها بفهمانیم که اطلاعات ارائه شده از سوی ما موثق است تا آنها مجبور شوند رسانه های مارا جدی تر گرفته و به محتوای آن توجه ویژه ای بکنند.

د: اگر اطلاعاتی در خصوص عملیات دشمن کسب کرده ایم باید مراقبت کامل کنیم که از این اطلاع ما کوچکترین بویی نبرد، ضمن اینکه خود را برای بهره برداری کامل از نتایج عملیات آماده می نمائیم.

۵-همه اطلاعات غیر محرمانه و سوخته از نظر اطلاعاتی باید دراختیار طراحان تبلیغاتی قرار گیرند تا از آنها خوراک مناسبی برای رسانه های خودی درست کنند.

۶-با شناخت دقیق مخاطبان باید قبل از شروع تبلیغات ، علائق آنها شناسایی شده و اطلاعات به نحوی ارائه شوند تا مورد توجه و علاقه شنوندگان قرار گیرند.

۷-وظیفه دستگاه های رسانه ای ، پخش گزارش هایی بر مبنای صحت و سقم آنها نیست. تاثیرات نهایی هر گونه تبلیغاتی نشان دهنده و معیار قضاوت برای پخش آن گزارش و یا خبر است. به عبارتی اگر خبر و گزارش دروغی نیز باعث افزایش روحیه مردم شود، پخش آن ایرادی ندارد.

۸-فعالیتهای تبلیغاتی دشمن باید به دقت بررسی شود. این بررسی در سه بخش اصلی انجام می گیرد : محتوای تبلیغات، هدف و نهایتاً میزان تاثیراتی که بر مردم ما می گذارد. بر مبنای نتایج چنین بررسی هایی است که باید برخی از فعالیتهای تبلیغاتی دشمن، نادیده گرفته شده و برای بقیه بسته به قدرت ومیزان تاثیر گذاری آنها، ضد تبلیغات مناسبی طراحی و اجرا گردد.

۹- محتوای اخباری که از رسانه های خودی پخش می شوند، باید از نظر اعتبار، میزان وجود اطلاعات طبقه بندی شده و نهایتاً اهدافی که از پخش چنین محتوایی مورد نظر است باید به دقت بررسی گردند. گزارش های ارسالی باید ترکیب مناسبی از عناصر بالا باشند تا دشمن به آنها اعتناء کند.

۱۰-استفاده از محتوای برنامه هایی که دشمن بر روی آنتن فرستاده، وسیله مناسبی برای طراحی و اجرای برنامه هایی تبلیغاتی برای بی اعتبار کردن دشمن است. با انتخاب گزینشی از برنامه های تبلیغاتی دشمن می توان از آنها در تحقق اهداف تبلیغاتی خودی استفاده کرد.

۱۱-نکته مهم در فن تبلیغاتی سیاسی بر ضد دشمن و شکستن روحیه آنها، استفاده مناسبی از اخبار راست و دروغ است. امتزاج مناسب این دو باعث خواهد شد تا با مرجع قراردادن اخبار درست که وقوع آنها بر همگان مسلم شده، مقداری اخبار دروغ را به دشمن قبولاند و برنامه های جنگی آنها را متوقف و یا دچار بحران و سردرگمی نمود.

۱۲-نقل قول از سیاستمدارانی که صاحب شخصیت و پرستیژ هستند، میتواند موفقیت کارزارهای تبلیغاتی را تسهیل کند.

۱۳-تبلیغات سیاسی باید به دقت زمان بندی شود:

الف: اخبار رسانه های خودی در خصوص موضوع معینی باید قبل از گزارش های رقبا به نظر مخاطبان هدف برسد.

ب: فعالیتهای تبلیغاتی باید در زمان کاملاً معین و مناسبی آغاز گردد.

د: اخبار و گزارش ها هر چقدر هم که مهم باشند باید فقط به تعداد دفعاتی که برای آن خبر مناسب است ، تکرار گردد. تکرار نامناسب اخبار، نه تنها تاثیر گذاری آن را کم بلکه به نوعی ضد تبلیغ تبدیل می گردد.

۱۴-در امر تبلیغات باید برای حوادث و شخصیت های خودی و دشمن از القاب و اسامی مستعار مناسبی استفاده نمود. نظیر: نامیدن خلبانان خودی: عقابان تیز پرواز و خلبان دشمن: خفاشان شب کور . سیاستمداران و رهبران دشمن نیز باید با القاب مناسبی که هیمنه و اهمیت آنها را در نظر سربازان خودی بشکند یاد باید کرد.

الف: این گونه نامگذاری ها باید مستمر و مسبوق به سابقه باشد. استفاده از اسامی تاریخی که یاد آور پیروزی های بزرگ گذشته باشد، کمک مهمی در این راستا است.

ب:استفاده از پس زمینه های تاریخی و فلسفی نباید آنقدر پیچیده و بغرنج باشند که مردم عادی از درک آنها درمانده شوند.

د: تبلیغات باید در زمان های معینی با استفاده از قالب های مشخصی تکرار شوند. یاد آوری پیروزی های گذشته در سالگرد آنها موقعیت مناسبی را برای ارتقاء روحیه جنگجویان فراهم می کند.

ح: تاثیرات همه فعالیتهای تبلیغاتی باید به صورتی پیوسته ارزیابی شوند . شاخص های موفقیت در کارزارهای تبلیغاتی باید تعریف و علل ناکامی ها معین و در رفع آنها کوشش باید گردد.

۱۵-در تبلیغات خانگی باید تمام کوشش های دشمن برای ایجاد امیدهای کاذب در مردم نقش بر آب گردد .

پیروزی و موفقیت موضوعی است که ما باید در مورد نحوه حصول به آن تصمیم بگیریم نه اینکه آنها )دشمن(معیارهای موفقیت های ما را تعیین کند.

۱۶- تبلیغات داخلی باید مقدار معین و قابل هضمی از نگرانی از شکست را در بین مردم ایجاد کند.

الف: مردم باید بدانند که در صورت شکست چه مصائبی را باید تحمل کنند

ب: رسانه ها باید نگرانی هایی جنبی مبارزه را در چشم مردم کم ارزش نشان دهند. ترس از کمبود مواد غذایی و سایر خدمات اجتماعی باید با حداقل برسد.

۱۷- تبلیغات داخلی باید همه تاثیرات ناامیدی را به حد اقل برساند.

الف: رسانه ها باید بدانند که سرخوردگی و نا امیدی امری غیر قابل اجتناب در هر مبارزه طولانی است. همه برنامه ریزی ها باید بر اساس وجود چنین فضا و مبارزه با عواقب آن باید صورت پذیرد.

۱۸- خوی وحشی و تجاوز کارانه دشمن به عنوان خصلتی غیر قابل بر گشت و اصلاح ناپذیر باید تبلیغ گردد.

۱۹-نباید برای کارهای تبلیغی ، نتایج سریعی را انتظار داشت . جزئیات کارزارهای تبلیغاتی باید متناسب با تحولاتی که روی می دهند، تنظیم و تعدیل شوند.

کلمات قصار گوبلز:
۱- دروغ هایی که از رسانه ها پخش می شوند، باید تا حد امکان بزرگ باشند . در این صورت مردم قسمتی از آن را باور خواهند کرد.

۲- جوهره اصلی تبلیغات این است که مردم چنان صمیمانه و از روی علاقه به موضوع جذب بشوند که تسلیم آن شده و اساساً در فکر ترکش نباشند.

۳-نخستین، بهترین و مناسب ترین جا برای زن ، درون خانواده و شکوهمندترین وظیفه او تقدیم فرزند به مردم وملتش است. بچه هایی که تداوم نسل ودر نتیجه فناناپذیری ملت را تضمین می کند.