Mia Minor هنرمند و عکاس خودآموخته اسلواکی، گرچه در میان سرشناس هنر عکاسی جایگاهی ندارد اما در میان دوستداران این هنر چهره ای شناخته شده است. عمده شهرت Mia مربوط به گشت و گذار و کاوش های او در دنیای پیرامونش است. وی علاقه شدیدی به گل و گیاه دارد و بیشتر کار های او نیز در همین زمینه می باشد. در ادامه تصاویر از گل های زیبا که توسط این هنرمند گرفته شده را ملاحظه می کنید.

عکس گل های زیبا (1)
عکس گل های زیبا (2)
عکس گل های زیبا (3)
عکس گل های زیبا (4)
عکس گل های زیبا (5)
عکس گل های زیبا (6)
عکس گل های زیبا (7)
عکس گل های زیبا (8)
عکس گل های زیبا (9)
عکس گل های زیبا (10)
عکس گل های زیبا (11)
عکس گل های زیبا (12)
عکس گل های زیبا (13)
عکس گل های زیبا (14)