محمدعلی بهمنی شاعر بلند آوازه ی معاصر است که از بزرگان غزل امروز محسوب می شود

در زیر بخشی از ترانه ی معروف دهاتی  ایشان را که با صدای گرم شادمهر شنیده ایم آورده ام:

دهاتی

ساده بگم دهاتیم

اهل همین نزدیکیا

همسایه روشنی و همخونه تاریکیا

ساده بگم ساده بگم

بوی علف میده تنم…

ادامه این ترانه با ده ها غزل زیبا از محمدعلی بهمنی را در این گزیده بخوانید

 

نویسنده: محمد علی بهمنی

تعداد صفحات: ۱۶