شاید شما نیز این ضرب المثل را شنیده باشید که “وقتی گوشت از دستت رفت مثل گربه صادق باش”، این ضرب المثل به رفتار گربه ها وقتی به دام می افتند اشاره دارد که چهره مظلومی به خود می گیرند و شروع به خرخرکردن و التماس می کنند اما همین که آنها را رها کردید دوباره همان کار را انجام می دهند. در زیر ۱۵ عکس از گربه هایی را که در حین سرقت به دام افتاده اند آورده شده است. در حقیقت، صاحبان این گربه ها باید متوجه باشند که وقتی گربه ها پنجه خود را وارد مواد غذایی می کنند ممکن است این غذا برای آنها مضر باشد و در گوارش آنها ایجاد مشکل کند، حتی اگر این غذاها را دوست داشته باشند مثل شیر و به ویژه شکلات و پیاز که باید دور از دسترس آنها قرار داده شود.