پرچم کشور جمهوری مولوسیا Republic of Molossiaّ flagبسیار عجیب به نظر می رسد اما واقعیت دارد. کوچکترین کشور جهان جمهوری مولوسیا ( Republic of Molossia) است. این کشور تنها ۱۴ نفرجمعیت دارد و البته یکی از آنها هم خود رئیس جمهور. مولوسیا در سال ۱۹۷۷ توسط آقای Baugh تاسیس شد (آقای رئیس جمهور در آن زمان ۱۴ سال بیشتر نداشت!!!) که البته مالکیت ارضی آن در سال ۱۹۹۹ به ثبت رسید. نام کشور از یک کلمه اسپانیایی به معنای “تپه سنگی کوچک” مشتق شده است. این کشور در قاره آمریکا واقع شده و مساحت اولیه آن یک هکتار بود که با گسترش اراضی رئیس جمهور وسعت کشور به ۶ هکتار رسیده است.

تصویر رئیس جمهور Kevin Baugh (سال تولد 1962)

تصویر رئیس جمهور Kevin Baugh (سال تولد ۱۹۶۲)

لازم به ذکر است که این کشور تاکنون به رسمیت شناخته نشده است. با این وجود در تمامی مدارک از آن یاد شده است. سایت ویکی پدیا انگلیسی نیز مقاله ای کامل در مورد آن دارد. که ظاهرا فقط بر روی کاغذ به رسمیت شناخته نشده است.