بررسی‌های انجام‌شده روی مغز هزار مرد و زن نشان می‌دهد که سیستم عصبی مغز این دو جنس در اتصالات عصبی و مدار بندی تفاوت‌های زیادی دارد. محققان می‌گویند این تحقیقات نشان داده باور‌های قدیمی درباره عملکرد متفاوت مغز زنان و مردان ریشه در یک واقعیت دارد و مردان به راستی مریخی و زنان ونوسی هستند. محققان با استفاده از تصویربرداری‌ام آر‌ای از ارتباطات موجود بین بخش‌های مختلف مغز آن‌ها نقشه‌برداری کردند. این نقشه‌ها نشان دادند زنان اتصالات بسیار بهتری بین سمت راست و چپ مغزشان دارند؛ درحالی‌که مردان فعالیت بیشتری در بخش‌های منفرد مغز و به ویژه مخچه دارند که مهارت‌های حرکتی آن‌ها را کنترل می‌کند. همچنین این نقشه‌ها مشخص کرد مردان اتصالات بهتری بین لوب پیشانی و لوب پس‌سری دارند. این ویژگی‌ها مغز زنان را برای بر عهده گرفتن چند وظیفه در یک زمان مناسب می‌کند، درحالی‌که مغز مردان برای انجام یک وظیفه منفرد و بسیار پیچیده مدار بندی شده است. این موضوع به مرد‌ها توانایی‌ بیشتری در درک سریع اطلاعات و استفاده فوری از آن می‌دهد.

به این ترتیب مردان در انجام اعمالی مانند شنا و همچنین پارک‌کردن خودرو بهتر عمل می‌کنند. از سوی دیگر زنان در به خاطرآوردن یک چهره بهتر عمل می‌کنند و این به معنای وجود ارتباطات بهتر بین بخش‌های مختلف مغزشان است. راجینی ورما، پژوهشگر دانشگاه پنسیلوانیا و سرپرست تحقیق می‌گوید: «زنان متفکران شهودی بهتری هستند و حافظه برتری دارند. وقتی که صحبت می‌کنید، زنان ارتباط احساسی بهتری با پیام شما برقرار می‌کنند و بیشتر گوش می‌دهند.» او می‌افزاید: «شگفت‌زده شدم وقتی فهمیدم پژوهش ما بسیاری از باورهای موجود درباره تفاوت‌های زنان و مردان را تأیید می‌کند. حالا متوجه می‌شوم که چرا بیشتر سرآشپز‌ها یا آرایشگر‌های استادکار مرد هستند.»