خداییش خیلی خلاقیت به خرج داده ایول

سیب جهانی

بالاخره پیدا شد !!!

مرد خندان

اینم زن ملوان زبل 🙂

زن ملوان زبل

خدایی هرجور فکر کردم جور در نیومد 🙂

خر سواری

جوجه سزارین شده ندیده بودیم که دیدیم

سزارین جوجه

🙂 کیا از این کار کردن 🙂

اذیت با نوشابه

یه عکس فوق العاده از حال و روز جووونای ایرانی

جوون ایرانی

من هواپیــــــمام 🙂

هواپیمای گربه ای

اصلنم فتوشاپ نیست . قربونش برم پولداره

فوتوشاپ بد

تشنته بخور بخور …

آب خوردن

به این میگن بوسسسسسسس خرکی.

بوس خرکی

عکس از یک قبر با تجهیزات

قبر مجهز