اگر به سلامتی خود اهمیت می دهید، دیگر کفش پاشنه بلند نپوشید. تصویر کاملا گویای مطلب است.

کفش پاشنه بلند