یادمه زمانی که استیو جابز فوت کرده بود، وضعیت ساده لباس پوشیدن این مرد ثروتمند، مورد بحث بسیاری در شبکه های اجتماعی و روزنامه ها شده بود بخصوص کفش هایش که تیتر اکثر خبرگزاری ها شده بود. یادتون هست استیو جابز چه کفشی می پوشید؟ جیمز باند، مایکل جوردن، مایکل جکسون، فرانکشتاین، مارادونا و بقیه چه کفشی می پوشیدند؟ یا تام هنکس در فیلم معروف فارست گامپ  (Forrest Gump)‏ چه کفشی به پا داشت؟

مطلب ذیل تعددی از کفش های شخصیت های معروف جهان را برای شما به تصویر می کشد. کفش هایی که به نمادی از شخصیت آنها تبدیل شده است. یقینا در بسیاری از موارد با دیدن کفش، صاحب آنرا حدس خواهید زد.
کفش های معروف کفش های معروف کفش های معروف کفش های معروف کفش های معروف کفش های معروف کفش های معروف کفش های معروف کفش های معروف کفش های معروف کفش های معروف کفش های معروف کفش های معروف کفش های معروف کفش های معروف کفش های معروف کفش های معروف کفش های معروف کفش های معروف کفش های معروف کفش های معروف کفش های معروف کفش های معروف کفش های معروف کفش های معروف کفش های معروف کفش های معروف کفش های معروف کفش های معروف کفش های معروف کفش های معروف کفش های معروف