«توی یه جنگل دارکوبی بود که داخل تنه درختی زندگی می کرد. اون شبها می خوابید و روزها کار می کرد. روزی از روزها جغدی از راه رسید و روی درخت کناری اون لانه ساخت و جغد شبها تا صبح بیدار بود ولی روزها می خوابید و دارکوب از خواب بیدار می شد و نوک می زد…»

این کتاب گویا را در ادامه می توانید دانلود نمایید.