کتاب کلاغ دانا البته به صورت صوتی مناسب برای کودکان را در ادامه دانلود کنید. داستان برگرفته از کتاب کلیله و دمنه می باشد و ماجرا از این قراراست که جغدها یکبار به کلاغها حمله ور شده خسارات زیادی به انها وارد می سازند. یکی از وزرای باهوش پادشاه کلاغها چاره ای می اندیشد که …