مطلب امروز مختص خانم های خانه دار خوش سلیقه، پرمحبت و ایثارگر ایرانی است (باز بگید شما مردا قدرشناس نیستید)… در این مطلب خواهید دید که چگونه می توان یک کاهو را بعد از مصرف دوباره رشد داده و کاهو جدیدی برداشت کرد (هر چند که می دونم خانم های ایران چیزی از کاهو باقی نمیذارند که بشه دوباره رشدش داد و تخصص تا بحدی است که قادرند آخرین اتم های کاهو را با چاقو برش زده و در سالاد قرار دهند!) خوب برگردیم سر اصل موضوع:

۱. انتهای کاهو را از برگ ها جدا کنید و مطابق شکل در ظرفی که انتهای آب ریخته اید بگذارید.

رشد دوباره کاهو (1)

۲. ظرف را پشت پنجره، جایی که در معرض آفتاب باشد قرار دهید.
رشد دوباره کاهو (2)

۳. منتظر باشید تا طبیعت کار خود را انجام دهد، کاهو ها دوباره رشد خواهند کرد.
رشد دوباره کاهو (3)

 

شاد باشید.