اگر فراموش نکرده باشید در دو مطلب به ایده های خلاقانه در کتابداری پرداختیم، اینکه چگونه یک کتابخانه خلاقانه و متفاوت داشته باشیم. (اگر هم فراموش کردید خوب دوباره ببینید)

امروز نیز یک ایده بسیار زیبا در این مورد برای شما داریم. چگونه یک کتابخانه ای بسیار خلاقانه و البته چندکاره برای خود بسازید؟

کتابخانه خلاقانه و جالب با چوب (1)
کتابخانه خلاقانه و جالب با چوب (2)
کتابخانه خلاقانه و جالب با چوب (3)
کتابخانه خلاقانه و جالب با چوب (4)
کتابخانه خلاقانه و جالب با چوب (5)
کتابخانه خلاقانه و جالب با چوب (6)