یادش بخیر قدیما یکی از بهترین سرگرمی هامون ساخت هواپیمای کاغذی بود. نمی دونم الان برای بچه های این روزها هم همینطوره یا نه. اما هیچ وقت نفهمیدم چی میشد که بعضی هاشون خوب پرواز می کردند بعضی ها نه. بهر حال امروز در سن ۲۷ سالگی به این موضوع پی بردم. خوب مهم نیست به قول دوستی ماهی رو هر وقت از آب بگیری میمیره! در ادامه ۱۲ روش متفاوت برای ساخت ۱۲ هواپیمای کاغذی خوب که قدرت پرواز بالایی! دارند ارائه می شود، به یاد دوران کودکی. خدا را چه دیدی شاید فردا پسرتون همینو ازتون بپرسه. پس یکی را یاد بگیرید.

ساخت هواپیمای کاغذی (2)
ساخت هواپیمای کاغذی (3)
ساخت هواپیمای کاغذی (4)
ساخت هواپیمای کاغذی (5)
ساخت هواپیمای کاغذی (6)
ساخت هواپیمای کاغذی (7)
ساخت هواپیمای کاغذی (8)
ساخت هواپیمای کاغذی (9)
ساخت هواپیمای کاغذی (10)
ساخت هواپیمای کاغذی (11)
ساخت هواپیمای کاغذی (12)
ساخت هواپیمای کاغذی (13)