حتما برای شما هم زمانی پیش خواهد آمد که برای استخدام در یک شرکت مجبور به نشستن در مقابل یک نفر و جواب دادن به سوال های وی می شوید. داشتن آگاهی در مورد چگونگی پاسخ دادن به سوالات شخص مصاحبه گر، مهارتی است که همگان از آن بهره مند نیستند و جز با تجربه بدست نمی آید. در زیر نکات و تجربیات است که شما را در ادامه یک مصاحبه خوبی راهنمایی می کند.

حتما لباس مناسب بپوشید. از پوشیدن لباس های راحتی خودداری کنید.
خیلی محکم و استوار دست بدهید. شل و ول دست دادن، خندیدن و یا نگاه مرموزانه اصلا توصیه نمی شود. در مورد خندیدن باید عرض شود خنده بیجا منظور است. طبیعتا یک لبخند ملایم بر لب هر کسی او را جذاب تر نشان می دهد.
یک روزمه از سوابق کاری تان، پرینت گرفته بر روی کاغذ با خود به همراه داشته باشید.
اگر توانایی شما در صحبت کردن خوب است و می توانید با کلمات به خوبی بازی کنید می توانید از کلمات قلمبه سلمبه و نامفهوم استفاده کنید، حتما این کار را بکنید. بر روی شخص مصاحبه گیرنده بسیار تاثیر خواهد گذاشت. اما اگر این توانایی را در خود سراغ ندارید، بهتر است اینکار را نکنید چرا که انسانها احمق نیستند و با دو کلمه صحبت کردن شما متوجه وضعیت شما می شوند.
نکات مثبت خود را شرح دهید و از مهارت هایتان بگویید. متاسفانه باید عرض کنم که اگر می خواهید راه صداقت را در پیش بگیرید و همه چیز را در مورد خود بگویید بهتر است اصلا برای مصاحبه هیچ کاری نروید. اگر گمان دارید که با گفتن همه واقعیت ها، متوجه صداقت من می شوند، باید بدانید که این ذهنیت بیشتر برای ساخت یک فیلم تلویزیونی مناسب است نه پیدا کردن یک کار.
متاسفانه باید عرض کنم که هر آنچه آنها دوست دارند بشنوند را بگویید. گفتن واقعیت شاید به شما حس رضایت بدهد اما برای شما کار نمی شود.
در نهایت هم با یک لبخند رضایت بخش از صندلیتان بلند شوید و رضایت خود را جمله ای نظیر از دیدن شما خوشوقت شدم بیان کنید.