آیا تا به حال فکر کردید اگر با یک دایناسور روبرو شدید باید چکار کنید؟ با اون ظاهر عجیب و اندام بزرگشون باید خیلی ترسناک باشند نه؟ شاید این دغدغه ی هر انسان ماقبل تاریخ بوده باشه…

چگونه یک دایناسور را بکشیم؟!