چرا کرم شب تاب در شب می درخشد؟

دیدن کرم شب تاب در شب بسیار جالب توجه می باشد. کودکان نیز عاشق دیدن آن می باشند. دانشمندان از همان آغاز سرگرم کشف این مسئله بودند که چرا و چگونه کرم شب تاب از خود نور متصاعد می سازد.

در حقیقت کرم شب تاب یک کرم پرنده است. هم کرم شب تاب نر و هم ماده دارای بال می باشند. رنگ آنها سیاه بوده و بدنشان نیز بسیار نرم می باشد. آنها در شهد گلها زندگی می کنند.

lightning-bug-adult-1457_sqsp

البته کرم شب تاب بیشتر در مناطق گرمسیری یافت می شود. نوری که از آنها خارج می گردد روشنی مختصری ایجاد می کند. بخش تولید کننده ی نور در ته شکم کرم شب تاب و در دورترین قسمت آن قرار دارد که به وسیله ی اعصاب کنترل می شود و دارای دو ماده ی شیمیایی به نامهای «لوسی فرین» و «لوسی فریس» می باشد.

لوسی فرین به منظور تولید نور با اکسیژن ترکیب می شود، لوسی فریس نیز به این ترکیب کمک می کند، یعنی در حقیقت لوسی فرین مثل کاتالیزور عمل می کند. جالب توجه است اگر بگوییم نور تولید شده از کرم شب تاب با هیچ گرمایی همراه نیست. جریان تولید نور «نور افکنی» نامیده می شود. لوسی فرین ماده نور افشان کرم شب تاب در شب فعال می باشد.

نور خارج شده از شب تاب زرد یا نارنجی می باشد. امروزه دانشمندان می توانند در آزمایشگاه ها چنان نوری را تولید کنند. البته این عمل تنها با استخراج لوسی فرین و لوسی فریس از کرم شب تاب صورت می پذیرد. حل این سوال پیش می آید که چرا کرم شب تاب  نور تولید می نماید؟ اولین دلیل احتمالی این است که کرم شب شب تاب نر و ماده به منظور جذب یکدیگر نور افشانی می کنند. دومین دلیل ممکن است این باشد که نور تولید شده توسط کرم شب تاب می تواند پرندگان را بترساند و از حمله ی پرندگان به این موجودات نرم بی دفاع جلوگیری کند. البته ممکن است دلایل دیگری هم برای این کار باشد ولی واقعیت آن است که هر کسی از دیدن کرم شب تاب در شب لذت می برد.